Občanské sdružení SPOLEČNĚ – JEKHETANE, o. s. vyhlašuje
1. Ročník soutěže "Umění nás mění!"

Téma soutěže
Základní ideou je změna náhledu a vnímání odlišných ras, národností a etnik
jako něco co je součástí naší společnosti.

Výtvarný návrh by měl ztvárňovat jedno z následujících témat:
„Můj soused je jiný, proto ho mám rád.“
„Multikulturní společnost je normální.“
„Různorodost nás obohacuje.“

Pravidla soutěže

  • Soutěž je určena studentům středních škol ve věku od 16 – 19 let

Soutěž je vyhlášena ve třech kategoriích podle výtvarné techniky:

  • Malba Kresba
  • Fotografie
  • Grafika (včetně počítačové)

Každá práce (CD/DVD nosič) musí být čitelně označena následujícími údaji:

  • jméno a příjmení
  • datum narození
  • název práce nebo slogan k práci
  • škola a třída
  • ve které student studuje


Rozměr výtvarného díla je omezen od formátu A4 do A2. (u digitálního zpracování je nutné rozlišení 300dpi). Počítačové grafiky a fotografie mohou být dodány na CD/DVD nosičích. Každý soutěžící může do soutěže přihlásit maximálně 3 práce.

Časové rozvržení soutěže


1. 9. 2009

zahájení soutěže

11. 10. 2009

ukončení soutěže

12. 10. - 15. 10. 2009

předání soutěžních děl (hromadné sesbírání ze středních škol)

16. 10. 2009

vyhlášení výsledků (Výsledky budou vyvěšeny na webových stránkách projektu (www.umeninasmeni.cz) a oznámeny škole ve které student studuje.)

10. 11. 2009 v 17:00

Vernisáž a předání cen vítězům (Dům knihy Librex)

10. 11. - 7. 12. 2009

Výstava prací (Dům knihy Librex)

Ceny výtězům
Za každou kategorii (fotografie, malba/kresba a grafika) budou hlášeni vítězové.
Pro tyto jsou nachystány ceny:
1. místo – 3x iPod touch
2. místo – 3x iPod nano
3. místo – 3x iPod shuffle
4. - 7. místo – upomínkové předměty a vystavení prací na výstavě k projektu

Do soutěže je možno zařadit pouze návrhy, které nebyly dosud oceněny v žádné jiné soutěži. Odevzdané práce se nevracejí. Autorská práva okamžikem předání soutěžní práce, přecházejí na organizátora soutěže SPOLEČNĚ – JEKHETANE, o.s. Pořadatel si vyhrazuje právo nepřijmout do soutěže výtvarná díla, která nesplňují podmínky formátu a námětu soutěže.¨

Plakát ke stažení (1,2 MB) - zde -

 

___