Manažer projektu
Mgr. Tomáš Johanna
e-mail: umeninasmeni@jekhetane.cz
Tel.: 724161932

Asistent manažera
Markéta Grymová

Grafik, webmaster
Alice Dubcová

Adresa organizace realizující projekt
SPOLEČNĚ - JEKHETANE, o. s.
Palackého 49, 70299 Ostrava - Přívoz
Tel.: 596 136 609

 

 

 

___